1. CZ
 2. EN
 3. DE
Maxidental
Tel.: +420 725 103 950, +420 519 370 243

Služby pro pacienty a jiná
zdravotnická zařízení

V naší ordinaci nabízíme komplexní nabídku stomatologických služeb.

Vstupní prohlídka

Každý nový pacient nejdříve absolvuje vstupní prohlídku včetně CBCT snímkování, která trvá cca 30 minut. Následně zhodnotíme stav jeho orálního zdraví a hygieny, a poté mu provedeme základní očistu chrupu, včetně instruktáže a použití některých pomůcek dentální hygieny. Dle potřeby naplánujeme návštěvu dentální hygienistky a v případě nutnosti sanace (spravování) zubů stanovíme léčebný plán, včetně ekonomického rozpočtu. Zároveň dohodneme předběžný počet a termíny nutných návštěv potřebných k sanaci.

Preventivní prohlídka

Realizuje se u pacienta již registrovaného v naší ordinaci a zahrnuje prohlídku zubů, sliznic dutiny ústní, včetně odstranění zubního kamene a motivaci pacienta k dentální hygieně, případně nutnou sanaci (spravování) zubů.

Preventivní prohlídku by měl každý pacient absolvovat 2x za rok i v případě, že nepociťuje žádný problém.

Záchovná stomatologie

Ošetření kazů výplněmi /“plombami“/ z amalgámu, /„bílými“/ výplněmi z kompozitů a skloionomerních cementů.

Ošetření kořenových kanálků nejmodernějšími technologiemi /endodoncie/, kde dbáme maximální přesnosti zaplnění.

Pracujeme se stomatologickým operačním mikroskopem, který umožňuje několikanásobné zvětšení sledované oblasti. Lze tak provádět komplikovanou léčbu, odstranit např. pouze infikovanou část zubu, apod. Ošetření za pomocí mikroskopu je časově a finančně náročnější a nehradí ho zdravotní pojišťovny.

 

Estetická stomatologie

Ordinační i domácí bělení zubů, zhotovování estetických keramických faset, předních zubů, neviditelné výplně /plomby/ předních zubů.

 

Protetická stomatologie

Zhotovení fixních náhrad z kovokeramiky nebo z bezkovové keramiky – včetně rozsáhlých můstků. Zhotovení fixních můstků, nesených implantáty.

Zhotovení snímatelných zubních náhrad všech druhů, částečných i celkových.

Zhotovení fixních provizorních náhrad okamžitě po nutných extrakcích zubů a snímatelných provizorních náhrad maximálně do 24 hod.

 

Chirurgická stomatologie

Extrakce /„vytažení“/ zubů včetně komplikovaných chirurgických extrakcí.

Preprotetická chirurgie tvrdých i měkkých tkání.

 

Implantologie

Vsazování nitrokostních implantátů nahrazujících přirozené kořeny zubů, na kterých je možné fixovat snímatelnou protézu nebo i pevnou náhradu /korunky nebo můstky/

 

Parodontologie

Prevence a léčba nemocí parodontu /dásní, vazů a kosti, ve které jsou uchyceny zuby/, včetně chirurgických zákroků na parodontu.

Mikrobiologické stanovení patogenních bakterií parodontu a následná antibiotická léčba.

 

Dentální hygiena

Profesionální čištění zubů.

Instruktáž všech technik zubní hygieny dle individuálních potřeb s doporučením vhodných pomůcek k čištění zubů.

Pískování zubů — Air flow.

Ordinační i domácí bělení zubů.

Prodej hygienických pomůcek a prostředků.

 

Prodej dentálních pomůcek

Prodej hygienických pomůcek a prostředků v ordinaci.

Prodej hygienických pomůcek a prostředků prostřednictvím e-shopu.

 

Rentgenologie

CBCT snímkování přístrojem Planmeca ProMax 3D Classic s účinnou dávkou záření, která je nižší než při tradičním 2D panoramatickém snímkování. Přístroj je velmi přínosný pro lékaře při implantologii, ale také u komplikovaných endodontických případů, pacientovi vždy ohromí, když může přímo v ordinaci vidět snímek 3D.

 

Zubní Laboratoř

 • Korunkové náhrady
 • Fixní můstky
 • Deflex – pružné bezkovové náhrady
 • Protetika na implantáty
 • Provizorní náhrady
 • Částečné snímatelné náhrady
 • Skeletové náhrady
 • Snímatelná protetika – nejmodernější biokompatibilní materiály
 • Kořenové nástavby
 • Protetika zhotovená digitální technologií CAD/CAM . laboratoř vybavena frézovacími přístroji firmy ZirconZahn

Akutní ošetření v našich ordinacích

Akutní ošetření se poskytuje v ordinační době a je nutné se předem dohodnout na telefonním čísle +420 519 370 243 nebo na +420  725 103 950.

Akutní ošetření v mimoordinační dobu neposkytujeme.

Naše ordinace nefunguje jako pohotovostní služba.

Pohotovostní služba, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský krajský úřad, je zabezpečena v nemocnici Břeclav, provozní a ordinační doba je v nepracovní dny od 8.00—13.00 hod.

V nepracovní dny od 13.00 hod. a v pracovní dny od 16.00 hod.  je tato služba zabezpečena v Úrazové nemocnici v Brně, ul. Ponávka 6.


Maxidental