Maxidental
Tel.: +420 725 103 950, +420 519 370 243
„ Komplexní nabídka stomatologických služeb ”

Služby pro pacienty a jiná
zdravotnická zařízení

V naší ordinaci nabízíme komplexní nabídku stomatologických služeb.

Vstupní prohlídka

Každý nový pacient nejdříve absolvuje vstupní prohlídku včetně RTG vyšetření, která trvá cca 30-60 minut. Následně zhodnotíme stav jeho orálního zdraví a hygieny, a poté mu provedeme základní očistu chrupu, včetně instruktáže a použití některých pomůcek dentální hygieny. Dle potřeby naplánujeme návštěvu dentální hygienistky a v případě nutnosti sanace (spravování) zubů stanovíme léčebný plán, včetně ekonomického rozpočtu. Zároveň dohodneme předběžný počet a termíny nutných návštěv potřebných k sanaci.

Preventivní prohlídka

Realizuje se u pacienta již registrovaného v naší ordinaci a zahrnuje prohlídku zubů, sliznic dutiny ústní, včetně odstranění zubního kamene a motivaci pacienta k dentální hygieně, případně nutnou sanaci (spravování) zubů.

Preventivní prohlídku by měl každý pacient absolvovat 2x za rok i v případě, že nepociťuje žádný problém.

Záchovná stomatologie

Ošetření kazů výplněmi /“plombami“/ z amalgámu, /„bílými“/ výplněmi z kompozitů a skloionomerních cementů.

Ošetření kořenových kanálků nejmodernějšími technologiemi /endodoncie/, kde dbáme maximální přesnosti zaplnění.

 

Estetická stomatologie

Ordinační i domácí bělení zubů, zhotovování estetických keramických faset, předních zubů, neviditelné výplně /plomby/ předních zubů.

 

Protetická stomatologie

Zhotovení fixních náhrad z kovokeramiky nebo z bezkovové keramiky – včetně rozsáhlých můstků. Zhotovení fixních můstků, nesených implantáty.

Zhotovení snímatelných zubních náhrad všech druhů, částečných i celkových.

Zhotovení fixních provizorních náhrad okamžitě po nutných extrakcích zubů a snímatelných provizorních náhrad maximálně do 24 hod.

 

Chirurgická stomatologie

Extrakce /„vytažení“/ zubů včetně komplikovaných chirurgických extrakcí.

Preprotetická chirurgie tvrdých i měkkých tkání.

 

Implantologie

Vsazování nitrokostních implantátů nahrazujících přirozené kořeny zubů, na kterých je možné fixovat snímatelnou protézu nebo i pevnou náhradu /korunky nebo můstky/

 

Parodontologie

Prevence a léčba nemocí parodontu /dásní, vazů a kosti, ve které jsou uchyceny zuby/, včetně chirurgických zákroků na parodontu.

Mikrobiologické stanovení patogenních bakterií parodontu a následná antibiotická léčba.

 

Dentální hygiena

Profesionální čištění zubů.

Instruktáž všech technik zubní hygieny dle individuálních potřeb s doporučením vhodných pomůcek k čištění zubů.

Pískování zubů — Air flow.

Ordinační i domácí bělení zubů.

Prodej hygienických pomůcek a prostředků.

 

Prodej dentálních pomůcek

Prodej hygienických pomůcek a prostředků v ordinaci.

Prodej hygienických pomůcek a prostředků prostřednictvím e-shopu.

 

Rentgenologie

Zhotovení OPG snímků

 

Zubní Laboratoř

  • Korunkové náhrady
  • Fixní můstky
  • Bezkovová keramika
  • Attachmenty
  • Provizorní náhrady
  • Částečné snímatelné náhrady
  • Skeletové náhrady
  • Celkové snímatelné náhrady
  • Kořenové nástavby

Akutní ošetření v našich ordinacích

Akutní ošetření se poskytuje v ordinační době a je nutné se předem dohodnout na telefonním čísle +420 519 370 243 nebo na +420  725 103 950.

Akutní ošetření v mimoordinační dobu neposkytujeme.

Naše ordinace nefunguje jako pohotovostní služba.

Pohotovostní služba, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský krajský úřad, je zabezpečena v nemocnici Břeclav, provozní a ordinační doba je v nepracovní dny od 8.00—13.00 hod.

V nepracovní dny od 13.00 hod. a v pracovní dny od 16.00 hod.  je tato služba zabezpečena v Úrazové nemocnici v Brně, ul. Ponávka 6.


Maxidental